fbpx
  • al. Wojska Polskiego 19

  • +48506022236

  • info@aleksanderkubiak.pl

  • Pon. - Pt.: od 9:00 - 19:00

Kredyty hipoteczne - jakie dokumenty?

Kredyty hipoteczne - jakie dokumenty?

Każdy z nas marzy o posiadaniu własnego mieszkania, jednak wysokie ceny sprawiają, że trudno sfinansować jego zakup z posiadanych oszczędności. Alternatywnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o kredyt hipoteczny do wybranego banku. Zanim jednak pozyskamy środki finansowe, będziemy musieli dopełnić całego szeregu formalności. Jakie dokumenty będą nam potrzebne przy składaniu wniosku?

Dokumentacja przy umowie o pracę/zlecenie

Większość osób, która wnioskuje o kredyt hipoteczny, posiada umowę o pracę jako źródło dochodu. Teoretycznie kredyt mogą uzyskać również ci, którzy wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia. W ich przypadku dokumenty wymagane przez bank będą bardzo podobne. Musimy przede wszystkim przedłożyć aktualną umowę, która potwierdza posiadanie źródła dochodu. Pracodawca wystawi nam zaświadczenie o dochodach (czasem nazywane zaświadczeniem o zarobkach), które również należy dostarczyć do banku. Dotyczy to jednak jedynie osób, które posiadają umowę o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych pracodawca nie musi wystawiać takiego zaświadczenia. Dokumentem, który będziemy musieli podpisać, jest oświadczenie o dochodach. Wielu osobom wydaje się, że skoro składają zaświadczenie, to nie muszą dodatkowo składać oświadczenia. Tymczasem w dokumencie niejako poświadczamy, że dokumenty, które dostarczyliśmy, przedstawiają stan faktyczny naszych finansów. Kredytobiorca musi dostarczyć pełny wyciąg z rachunku bankowego, na które wpływa wynagrodzenie. Nie mamy jednak takiego obowiązku, gdy w banku, w którym składamy wniosek, posiadamy również rachunek bieżący. Bardzo istotne są także zeznania podatkowe PIT z dwóch poprzednich lat. Dostarczamy je wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru – dokumentem, który wydaje urząd skarbowy przy przyjęciu deklaracji. 

Dokumentacja w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą

Nieco inaczej kwestia dokumentacji wygląda w przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Tutaj bowiem wiele zależy od tego, jaką formę opodatkowania wybrał przedsiębiorca. Największy problem pojawia się w przypadku osób, które opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie prowadzą oni bowiem ksiąg rachunkowych ani nawet księgi podatkowej. Ewidencje w ich przypadku są znacznie uproszczone, a tego rodzaju dokumentacja nie jest bankom do niczego potrzebna. Dlatego też muszą oni sporządzić, na podstawie danych, jakie posiadają, sprawozdanie finansowe. Ci zaś, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową bądź podatek liniowy, dostarczają do banku podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź innego rodzaju dokumentację finansową, na przykład sprawozdania czy rachunki zysków i strat. Kredytobiorca musi również dostarczyć deklarację PIT za poprzedni rok podatkowy wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru. Banki wymagają również zaświadczeń o niezaleganiu w zapłacie składek ZUS (wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podatków (wydaje właściwy Urząd Skarbowy). Oczywiście, klient musi też dostarczyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG oraz nadanie numerów REGON i NIP. 

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Wyżej wymienione dokumenty dotyczą wyłącznie osoby kredytobiorcy. Mają one analitykom pomóc w ocenie jego zdolności kredytowej. Niemniej jednak to nie wszystko, co musimy dostarczyć do banku, ubiegając się o kredyt hipoteczny. Kolejne dokumenty związane są bezpośrednio z nieruchomością, jaką chcemy kupić bądź wybudować. Przede wszystkim musimy przedstawić dokument, który potwierdza, że wnieśliśmy wkład własny pod zakup nieruchomości. Potrzebny będzie również wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz odpis z księgi wieczystej. Ci, którzy planują kupić mieszkanie od dewelopera, muszą także dostarczyć przedwstępną umowę deweloperską, zaświadczenie o samodzielności lokalu czy też rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową. Jeśli planujemy zakup nieruchomości na rynku wtórnym, to niezbędne będzie przedstawienie umowy przedwstępnej, wyceny nieruchomości czy zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami, które wystawia na przykład spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby, które planują budowę własnego domu, muszą dodatkowo dostarczyć pozwolenie na budowę czy operat szacunkowy. Kwota kredytu hipotecznego ma za zadanie pokryć nie tylko koszty zakupu nieruchomości. Istotną jej część stanowi również dodatek na wykończenie mieszkania, tak aby było ono funkcjonalne. Będziemy więc musieli dostarczyć do banku wstępny kosztorys prac remontowych, na podstawie których bank oszacuje wartość dodatku. Jak widać, lista dokumentów, którą musimy przedstawić bankowcom, jest naprawdę imponująca. Niemniej jednak powinniśmy ją kompletować po kolei, tak aby o niczym nie zapomnieć. Jeśli czegokolwiek będzie brakować, to bank wezwie nas do uzupełnienia wniosku. To zaś może wiązać się z odroczeniem terminu, w którym zapadnie ostateczna decyzja odnośnie przyznania kredytu. Co za tym idzie, później otrzymamy środki na zakup nieruchomości. 

Optimized with PageSpeed Ninja